Job: Community Environmental Wardens X2 /Wardeniaid Amgylcheddol Cymunedol X2 Job Ref: RE-1423 Salary: £26,873.00 - To: £28,770.00 Job Scale: Grade 4 / Gradd 4 Job Hours: 37 Hours / 37 Hwrs Location: Unit 20 Pentrebach / Uned 20 Pentrebach Speciality: This post is SPF funded and fixed term for 2 years / Mae'r swydd hon yn cael ei hariannu gan SPF a chyfnod penodol am 2 flynedd.